Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

miss0alexis

Dlaczego chciałabym dawać ludziom wsparcie? Dlatego, że sama nie miałam go w życiu wystarczająco. Nikt mi nigdy nie powiedział: "Wierz w siebie. Wierz, w to, co czujesz. Postępuj tak, jak podpowiadają Ci emocje i intuicja. Dąż do celu. Walcz o swoje. Walcz o to, co uważasz za słuszne. Walcz o życie". Nie. Ja zawsze słyszałam, że muszę liczyć się ze zdaniem innych. Muszę być dla innych dobra, nawet nie będąc dobra dla siebie. Nie można być w pełni dobrym dla innych, nie potrafiąc zatroszczyć się o siebie. Nikt mi nie powiedział, że moje uczucia są najważniejsze i nimi powinnam kierować się w życiu. Od najmłodszych lat słyszałam, że muszę być silna. Ale silna dla innych, a nie dla siebie. Gdy dorosłam założyłam pancerz i szłam w nim przez życie, myśląc, że jestem silną kobietą. Ale silne kobiety nie potrzebują pancerza. Są silne dzięki swojej duszy, a nie dzięki zbroi, którą noszą. Minęło sporo czasu zanim to zrozumiałam. Zanim uwierzyłam, że moje uczucia nigdy nie są absurdalne. Absurdalne jest to, że ktoś próbuje mi ich zabronić.

— Aleksandra Steć
miss0alexis

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape vialiteratka literatka
miss0alexis
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir vialiteratka literatka
miss0alexis
8149 74d7 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialiteratka literatka
miss0alexis
3858 9117 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialiteratka literatka
miss0alexis
8944 9175 420
Reposted fromMrSatan MrSatan viacalineczka calineczka
miss0alexis
miss0alexis
1534 d9ee 420
Reposted fromoutline outline viaunhappys unhappys
miss0alexis
7118 4044 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunhappys unhappys
miss0alexis
2331 22d9 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamufflon mufflon
miss0alexis
miss0alexis
5094 33aa 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaucieknijmi ucieknijmi
miss0alexis
1490 4ddd 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
miss0alexis
4410 ce5d 420
Reposted fromthatswhysusi thatswhysusi viaunhappys unhappys
miss0alexis
miss0alexis
miss0alexis
6664 ccb9 420
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
miss0alexis
9181 fe80 420
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
miss0alexis
3737 b450 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viayouuung youuung
miss0alexis
5681 20c1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaFiodor11 Fiodor11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl