Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2018

miss0alexis
8159 923f 420

February 17 2018

6146 0a75 420
Reposted frombrumous brumous viadobby dobby
miss0alexis
Reposted fromlululemony lululemony viadobby dobby
miss0alexis
8366 20bb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
0049 33de 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadobby dobby

February 08 2018

miss0alexis
Kiedy mama pyta mnie, jak mi idzie na studiach...
miss0alexis
8569 898d 420
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
miss0alexis
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
miss0alexis
2306 daaa 420
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
miss0alexis
9584 f868 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viadobby dobby
miss0alexis
7945 78b3 420
Najpiękniejsze polskie święto ❤🍩🍴
Reposted fromdobby dobby

February 06 2018

miss0alexis
2758 5ead 420
"the flying bear" by Elise Hurst
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome
miss0alexis
miss0alexis
0702 5c54 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaunhappys unhappys
miss0alexis
6936 326b 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaunhappys unhappys
miss0alexis
7566 5f9b 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaunhappys unhappys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl