Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

miss0alexis
4907 9cba 420
Reposted frommrcake47 mrcake47 viamarkotna markotna
miss0alexis
4415 f5bc 420
Reposted fromonakochago onakochago viamarkotna markotna
miss0alexis
Reposted fromFlau Flau viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
miss0alexis
miss0alexis
miss0alexis
9357 7534 420
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viadobby dobby
miss0alexis
2263 5d90 420
Reposted fromIrritum Irritum viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

February 27 2018

miss0alexis
8159 923f 420

February 17 2018

6146 0a75 420
Reposted frombrumous brumous viadobby dobby
miss0alexis
Reposted fromlululemony lululemony viadobby dobby
miss0alexis
8366 20bb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
0049 33de 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadobby dobby

February 08 2018

miss0alexis
Kiedy mama pyta mnie, jak mi idzie na studiach...
miss0alexis
8569 898d 420
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
miss0alexis
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl