Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

miss0alexis
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viafrenulum frenulum

July 15 2017

5976 9689 420
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viastrzepy strzepy
miss0alexis
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viazupson zupson
miss0alexis
0357 3495 420
Reposted fromnosiemka nosiemka viapathetic8 pathetic8
miss0alexis
2344 1bd9 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakarwa karwa
miss0alexis
2029 a0a9 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viatoskalatte toskalatte
miss0alexis
8286 6ea0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoskalatte toskalatte
miss0alexis
8674 beaf 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoskalatte toskalatte
7565 6bbe 420
Reposted fromfinnglas finnglas vianyaako nyaako
2111 945d 420

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover viatoskalatte toskalatte
miss0alexis
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
miss0alexis
Reposted fromFlau Flau viatoskalatte toskalatte
miss0alexis
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
miss0alexis
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
miss0alexis
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viakrolfasolek krolfasolek
miss0alexis
3632 dbce 420
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viabadblood badblood
8113 6f54 420

chamelion-circuit:

foreverweddings:

 Because big, bulky boxes are not obvious at all. 

This is super smart

miss0alexis
5350 5940 420
miss0alexis
5342 64c4 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl