Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

miss0alexis
4032 78f5 420
miss0alexis
0456 bc27 420
Reposted fromnuitlys nuitlys viamysweetheartt mysweetheartt
miss0alexis
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viayveee yveee
miss0alexismerlinsearsarethetardis:

delilli:

ohhwellwhatevernevermind:

greatybuzz:

10 Dads Winning at Fatherhood… LMAO!!!

This is fucking adorable.

Awwww… My heart!!!

I FRICKIN LOVE DADS OMG LOOK AT THEM

(via tumboner)

Reposted fromIamdonehere Iamdonehere viaxal xal
1375 2598 420
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia viaskizzo skizzo
miss0alexis
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianatory natory
miss0alexis
miss0alexis
6072 9af3 420
Reposted fromnazarena nazarena viashampain shampain
miss0alexis
4849 f8ae 420
prosidełko.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaJuliette Juliette
miss0alexis
6781 5dcc 420
BEST PLAN
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viapl pl
miss0alexis
4595 5e02 420
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
miss0alexis
miss0alexis
9910 0365 420
miss0alexis
9751 fdfa 420
Reposted fromlookbook lookbook
miss0alexis
miss0alexis
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl